Olje

Levering av diesel , fyringsolje og parafin.

Mobil smøreoljer til biler og maskiner.

Salg, service, utskifting av oljebrennere og fyrkjeler.

Salg av oljetanker til bolig , næring , gårdsdrift og entreprenører.

Selvbetjente kortautomatanlegg med avgiftspliktig og avgiftsfri diesel

Rørlegger

Vi tilbyr: 

Prosjektering
Sanitæranlegg –Nybygg og rehabilitering
Varmeanlegg – Privat og næring
VA-anlegg
Serviceoppdrag

Har du spørsmål eller ønsker et uforpliktende tilbud

Kontakt oss på tlf. 63 85 40 20

Bestill

Bestill dieselkort

Bestill Olje/parafin

Bestill rørleggerr

Ring oss hvis du har spørsmål på 63 85 40 20.