Halvor Sveistrup AS er din lokale leverandør av diesel, fyringsolje, parafin og smøremidler. Vi tilbyr også teknisk service av oljebrennere og fyringsanlegg og leverer alle typer oljetanker.

På Bjørkelangen og Rømskog har vi kortautomatanlegg hvor vi leverer blank og farget diesel, samt AdBlue på Bjørkelangen. 

Halvor Sveistrup AS har godkjente EO- teknikere som tar service på ditt varmeanlegg og godkjent IBC- kontrollør som kontrollerer din IBC/ADR tank.

Farget diesel: Høykvalitets diesel beregnet for drift av dieselmotorer. Den leveres med forskjellige kuldeegenskaper beroende på årstid og lokale klimatiske forhold. Farget diesel kan anvendes til alle dieselmotorer. Den er ikke belagt med veibruksavgift og er følgelig farget og tilsatt sporstoff i henhold til norske myndigheters krav.

Blank diesel: Høykvalitets diesel beregnet for drift av alle diesel forbrenningsmotorer. Den leveres med forskjellige kuldeegenskaper beroende på årstid og lokale klimatiske forhold. Den er belagt med veibruksavgift for bruk på vei slik det kreves av norsk lov.

Fyringsolje: Brukes til sentralvarmeanlegg. Vi leverer til både private boliger og til oppvarming av næringsbygg.

Parafin: Brukes primært til kaminer, veke- og pottebrennere.

Smøremidler: Alle typer smøremidler fra Mobil som ExxonMobil tilbyr for industrien samt til personbiler og tyngre kjøretøy. Ta kontakt for informasjon om produktene. Du kan selv via produktvelger finne ut hvilke olje det anbefales å bruke til kjøretøyet / maskinen.

Service oljebrennere: Våre serviceteknikere er EO-sertifisert og tar service på oljebrennere i forbindelse sentralvarmeanlegg i privatboliger og næringsbygg.

Oljetanker: Vi selger og monterer alle typer oljetanker, også transporttanker – små og store. Vi utfører kontroll / tetthetskontroll av oljetanker.

Kortautomatanlegg: Kortautomatanlegg har vi på Rømskog v/Normeka og på Bjørkelangen i Energiveien, Bliksrud industriområde. På Rømskog kan du tanke blank eller farget diesel, og på Bjørkelangen leverer vi blank og farget diesel samt AdBlue. Ta kontakt dersom du har behov for et kort. Per i dag faktureres du en gang i måneden. Bestill dieselkort.

 

Ta kontakt for nærmere informasjon på 63 85 40 20 / 950 70 625