Biofyringsolje

Fra 2020 er det ikke lenger tillat å bruke fossil brensel til oppvarming. 

biofyringsolje_plantBiofyringsoljeDen kan erstattes med biofyringsolje. Som biofyringsolje leverer vi den beste kvaliteten som er biodiesel som tilfredsstiller den europeiske standarden EN14214.

Ved konvertering til biofyringsolje anbefaler vi:

  • Ta en tankrengjøring.
  • På enkelte oljebrennere må du skifte oljepumpe m/slanger.
  • Montere forfilter dersom du ikke har det.
  • Foreta ny innjustering av oljebrenneren.

Ta kontakt dersom du ønsker en befaring for å finne ut hva du bør/må gjøre med ditt anlegg ved overgang til biofyringsolje